PSI Warszawa to jedyne w Polsce specjalistyczne targi dla sektora artykułów reklamowych i promocyjnych gromadzące krajowych i zagranicznych liderów branży oraz wysoko wyspecjalizowanych potencjalnych nabywców. Stale rosnące od pierwszej edycji wskaźniki: wzrostu powierzchni wystawienniczej, liczby reprezentowanych krajów, udziału wystawców zagranicznych czy liczby firm corocznie uczestniczących w targach, są najlepszym dowodem wartości i jakości PSI Warszawa.

Zapraszamy na Targi PSI co roku!