Wahania kursów walut, brak stabilizacji rynku oraz zmniejszony portfel zamówień i obrotów. Pomimo wiosennego ożywienia w branży artykułów promocyjnych sektor ten nie będzie miał w tym roku pierwszej edycji targów Promo Gifts Christmas Edition. Projekt został przeniesiony na jesień 2010 r.

Rozmowy jakie zostały przeprowadzone z większością graczy na rynku dały sprzeczne sygnały. Z jednej strony firmy gotowe były niemal od ręki podpisać umowy i to na znaczną powierzchnię. Z drugiej ? wyraźnie dają do zrozumienia, że tegoroczne budżety nie udźwigną imprezy targowej. Firmy zamierzają w II połowie roku skupić się na działaniach bezpośrednich oraz zwiększyć swoją aktywność w Internecie. W tym roku jest rozważąne zorganizowanie cyklu szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie budowania relacji i lojalności z klientem oraz podniesienia efektywności sprzedaży. Taka opcja zaangażowania mniejszych środków finansowanych z możliwością bezpośredniego kontaktu z klientami spotkała się z dużym zainteresowaniem firm, dotychczasowych wystawców imprez targowych

Wniosek o dofinansowanie szkoleń w ramach funduszy Europejskich został już pozytywnie oceniony przez jednostkę wdrażającą. Obecnie trwają konsultacje obejmujące tematykę szkoleń. W ramach projektu Promo Expo zapowiada również przeprowadzenie badań postrzegania artykułów promocyjnych jako skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej.

Sektor Promo Gifts po raz pierwszy pojawił się na targach Promo Expo w styczniu tego roku w Warszawie. Organizator targów współpracuje z Polską Izbą Artykułów Promocyjnych, której jest członkiem.

Sylwia Pietrzak