Wzrost obrotów w branży gadżetów reklamowych na Ukrainie, w ciągu ostatnich czterech lat o 1,5 raza przewyższył obroty w sektorze pozostałych usług reklamowych.

Taki stan rzeczy jest spowodowany wieloma czynnikami, najważniejsze z nich to:

  1. Przyjęcie zachodniego stylu w kontaktach służbowych przez ludzi biznesu i urzędników państwowych, gdzie wręczanie drobnego upominku jest uważane za przejaw dobrego tonu.
  2. Wysoki poziom korupcji, w wyniku którego dużo spraw wymaga dodatkowej "argumentacji" w postaci prezentów-upominków.Największą ożywienie w produkcji gadżetów reklamowych jest notowane w Kijowie. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż gród stołeczny koncentruje największą ilość przedsiębiorstw, urzędników państwowych a sami mieszkańcy Kijowa zaliczają się do grupy o najwyższych dochodach.

Obserwuje się stały rozwój tej branży. Jej dynamika jest świadectwem panującego ożywienia w całej gospodarce, przesunięcia akcentu w głównych kierunkach działalności wielu przedsiębiorstw ukraińskich z osiągnięcia krótkotrwałych zysków na budowanie wizerunku firmy, zdobyciu pozycji na rynku i działaniach perspektywicznych.

UKRAINA.NET.PL
www.ukraina.net.pl